Prilozhenie k sertifikatu o produktsii sobstvennogo proizvodstva ch.2